Ekenäs sjöräddare

En frivillig verksamhet för att hjälpa trygga din sjösäkerhet

Obs! Huom!

Korrekt kontonummer; Oikea tilinumero:

FI35 1572 3000 0270 11

Ekenäs sjöräddare

En frivillig verksamhet
grundad 1965

Ny hemsida lanseras snart!

Kontakta oss, icke-akuta ärenden: 0400 80 5400,
e-post: info(at)ekenassjoraddare.org


Vid behov av assistans:
Sjöräddningsentralen 0294 1000
Trossen centralen 0800 30 22 30

Vår nya räddningsbåt anländer till Ekenäs i juni

Stort Tack till alla sponsorer

Nylund’s Boathouse
Caruna
Ekenäs Rotaryklubb
Ekenäs Sparbank
Frida stiftelsen
Interpersona
Karis Telefon
LokalTapiola

Max’s
Multifoto
N3M Power
Papper & Hus
Raseborg Energi
Raseborg Stad
Tekno-Test
Med flera

Vill du understöda anskaffningen av den nya båten?

Bidrag kan betalas in på kontonr: FI35 1572 3000 0270 11, Skriv ”PV3 Ekenäs” i meddelandefältet.

Penninginsamlingslovets nr RA/2019/609 som är ikraft 15.9.2019-14.9.2021 i hela landet, med undantag av Åland.