Ekenäs sjöräddare

En frivillig verksamhet för att hjälpa trygga din sjösäkerhet

Ekenäs sjöräddare

En frivillig verksamhet
grundad 1965

Ny hemsida lanseras snart!

Kontakta oss, icke-akuta ärenden: 0400 80 5400,
e-post: info(at)ekenassjoraddare.org


Vid behov av assistans:
Sjöräddningsentralen 0294 1000
Trossen centralen 0800 30 22 30

Vår nya räddningsbåt Corinne Rescue

Stort Tack till alla sponsorer

Nylund’s Boathouse
Caruna
Ekenäs Rotaryklubb
Ekenäs Sparbank
Frida stiftelsen
Interpersona
Karis Telefon
LokalTapiola

Max’s
Multifoto
N3M Power
Papper & Hus
Raseborg Energi
Raseborg Stad
Tekno-Test
Med flera